Friday, September 4, 2009

smutný a sklamaný zle!


Som hlúpa čaká vás tu ... dokonca aj zle .. já jsem pořád na vás čaká po celý deň .... a to skoro ráno, môžete zlomiť srdce hlboko ... hovoríš chýba mi toľko .. Hovoríte si, že ma miluješ tak .... a chcete rozprávať so mnou cez webkameru každodenný .... Ale dnes ... v hmlisté ráno ... Vravíte si, že sú tu pre cestovanie nie je chat so mnou ... jasne znamená, že ja nie som vo svojom srdci ..., pretože ste ma lož!

1 comment:

moeito said...

Slovak languages.. ^^ nice~