Saturday, November 3, 2007

潇洒走一回

曾经何时

我们互相呵呼 关心

曾经何方

你深深的望着我 吐露心事


哪天你我正含情脉脉的对望着

你托着我的双手

你的脸泛红晕

我默默的底下头

你静静的瞧着我

彼此正陶醉其中


但 如今身边的我

却恍如相隔千里 遥遥无期

我不在踏返

我的心已不在留着你


你俯首 哭泣

我要你潇洒的走一回

要你昂起头

察干泪水.......遥视未来

一切都不在留念 不在回首

No comments: